پیمانکاری نقش جهان

شاهین شهر
اصفهان خیابان جابر انصاری مجتمع مسکونی زیتون
03136247738

پیمانکاری نقش جهان آقای حمید جزی به شماره 09133093786 آماده ارائه مصالح ساختمانی و اجرا کارهای ساختمانی شامل سفت کاری و نازک کاری ، سقف و ستون و ..... میباشد همچنین آماده تهاتر ملک و مصالح ساختمانی هست.