آشنایی با قوانینسرمایه گذاری مسکن

شرایط و قوانین وام با سند ملکی بانک رفاه چیست؟

وام با سند ملکی بانک رفاه یکی دیگر از تسهیلات بانکی جعاله است که به موجب ان جاعل یا کارفرما در مقابل انجام عمل معین (طبق قرار داد) ملزم به ادای مبلغ یا اجرت معلوم می گردد. طرفی که عمل یا کار را انجام می دهد عامل یا پیمانکار نامیده می شود. این عقد در بخش های صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و ساختمان، بازرگانی و خدمات مورد استفاده قرار می گیرد.

وام با سند ملکی بانک رفاه
وام با سند ملکی بانک رفاه

دریافت وام با سند ملکی بانک رفاه

مدارک مورد نیاز اشخاص حقیقی

تصویر کلیه ی صفحات شناسنامه متقاضی، تثویر کارت ملی متقاضی، گواهی اشتغال به کار متقاضی در تاریخ اعطای تسهیلات و تعیین میزان حقوق عندالزوم تعهد کسر اقساط تصویر مجوزفعالیت(باید دارای اعتبار باشد و مدت ان مقتضی نشده باشد) تصویر سند مالکیت یا سرقفلی یا اجاره نامه محل کسب

تصاویر اسناد مالکیت(وثائق) در مواردی که تسهیلات در قبال وثیقه ملکی اعطا می گردد تصویر کامل اسناد مالکیت اموال غیر منقول، سهام شرکت ها، اوراق مشارکت و … کد صنفی ده رقمی.

بانک رفاه
بانک رفاه

مدارک مورد نیاز اشخاص حقوقی

تصاویر اساسنامه، شرکت نامه، آگهی های روزنامه رسمی در ارتباط با تاسیس شرکت، آخرین تغییرات اساسنامه و مدیران و تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی مدیران، تصویر مجوز فعالیت، تصویر شناسنامه ملی، تصویر سند مالکیتیا سرقفلی یا اجاره نامه، تصاویر اسناد مالکیت( وثائق) در مواردی که تسهیلات در قبال وثیقه ملکی اعطا می گردد.

تصویر کامل اسناد مالکیت اموال غیر منقول، منقول، سهام شرکت ها، اوراق مشارکت و غیره صورت های مالی دوساله آخر فعالیت. در هر کدام از انواع تسهیلات جعاله علاوه بر موارد فوق اخذ مدارک ذیل الزامی است:

جعاله تعمیرات مسکن

اصل و تصویر سند مالکیت یا بنچاق، قرارداد سازمان ملی زمین و مسکن، قرارداد سازمان اوقاف یا تاییدیه شورای محل به انضمام فیش آب، برق و گاز به نام متقاضی در خصوص املاک فاقد سند که مبتنی بر مالک ملک بودن متقاضی باشد.

مطالعه این مقاله   راهنمای خرید و فروش خانه در اصفهان
شرایط دریافت بانک با سند ملکی
شرایط دریافت بانک با سند ملکی

جعاله وارداتی

تصویر کارت بازرگانی معتبر، کلیه مدارک مربوط به گشایش اعتبار، کلیه مدارک مربوط به تسهیلات.

طبق ضوابط طرح تسهیلاتی سودمند، حداقل سپرده گذاری برای مشتریان حقیقی 5 میلیون تومان و برای اشخاص حقوقی 10 میلیون تومان تعیین شده است. بعد از افتتاح حساب مربوط به طرح تسهیلاتی سودمند، درخواست دریافت وام ارائه و ظرف چند روزکاری و بعد از تکمیل مدارک و انجام امور اداری مورد نیاز تسهیلات به شما پرداخت می شود.

سقف وام سودمند چه قدر است؟

طبق اعلام بانک رفاه کارگران سقف تسهیلات طرح سودمند، 100 میلیون تومان خواهد بود. در این طرح متقاضیان می توانند بین80 تا 100 درصد میزان سپرده خود تسهیلات دریاافت کنند که بر اساس مدت زمان بازپرداخت متغیر است. در واقع در این طرح میزان وام بر اساس مبلغ سپرده گذاری و مدت زمان باز پرداختی انتخابی از سوی متقاضی تعیین می شود.

نرخ سود و اقساط تسهیلات سودمند بانک رفاه

مدت زمان بازپرداخت وام سودمند در  سه قالب 12، 24، و 36 ماهه تعیین شده که به انتخاب خود مشتری خواهد بود. نرخ سود تسهیلات این طرح بر اساس میزان تسهیلات(80 تا 100 درصد سپرده) و مدت زمان بازپرداخت تعیین می شود که حداقل آن 2 درصد و حداکثر 7 درصد خواهد بود.

ضمانت دریافت تسهیلات سود

بر اساس ضوابط و قوانین این طرح، سپرده متقاضی دریافت وام به عنوان وثیقه بلوکه خواهد شد و امکان برداشت تا قبل از تسویه وام وجود ندارد. در واقع در صورتی که میزان سپرده مشتری اصل و فرع (تهیلات و سود تسهیلات) تسهیلات را پوشش بدهد، برای دریافت وام سودمند بانک رفاه نیازی به معرفی و ارائه ضامن جداگانه نیست.

دریافت وام با سند ملکی
دریافت وام با سند ملکی

طرح رفاه کالا

طرح رفاه کالا: دریافت تسهیلات (وام بانکی) بدون نیاز به سپرده گذاری و ایجاد میانگین و بدون معدل حساب در بانک رفاه بسیاری از بانک ها جهت پرداخت وام و تسهیلات داشتن معدل حساب و سپرده گذاری قبلی توسط مشتری را از شروط اولیه پرداخت وام ذکر می کنند، ولی در طرح رفاه کالا بانک رفاه کارگران همه مشتریان مشمول این طرح می توانند بدون داشتن میانگین حساب از این تسهیلات بهره مند شوند.

مطالعه این مقاله   بهترین مشاور مالی کیست و چرا به او نیاز داریم؟

بانک رفاه با هدف کمک به ایجاد اشتغال، حمایت از تولیدات داخل و توسعه اقتصادی کشور، در قالب طرح رفاه کالا به مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی مشروط به دریافت حقوق از این بانک و همچنین تمامی افراد حقیقی که حقوق خود را از بانک رفاه دریافت می کنند تا سقف 500 میلیون ریال تسهیلات تخصیص می دهد.

تسهیلات(وام بانکی) به منظور خرید لوازم خانگی، اداری مبلمان و … بدون نیاز به سپرده گذاری و ایجاد میانگین حساب است.

مشمولان طرح رفاه کالا بانک رفاه کارگران:

1- مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی که حقوق خود را از بانک رفاه دریافت می کنند.

2- کلیه مشتریانی که حقوق خود را از بانک رفاه دریافت می کنند.

طرح سودمند بانک رفاه کارگران

تسهیلات با سود 2 درصد بدون نیاز به ضامن مشمولان طرح سودمند رفاه و نحوه ثبت نام در بانک رفاه.

تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که نسبت به افتتاح سپرده سرمایه گذاری بلند مدت اقدام کنند می توانند ضمن بهره مندی از سود علی الحساب، ار امکان دریافت تسهیلات به نام خود و یا بستگان درجه یک و یا کارکنان بهره مند شوند.

میزان تسهیلات اعطائی معادل 80، 85 90 یا 100 درصد مبلغ سپرده گذاری و یا نرخ های سود تک رقمی تا حداقل 2 دزصد مشروط به پوشش اصل و فرع تسهیلات اعطایی توسط سپرده سرمایه گذاری بلند مدت توثیقی یا همان وثیقه ای می باشد.

طرح سودمند بانک رفاه نیاز به سپرده گذاری دارد. نوع سپرده گذاری:بلند مدت همراه با دریافت سود سقف تسهیلات: بستگی به میزان سپرده گذاری دارد. مدت باز پرداخت تسهیلات:  36 ماهه است. سود تسهیلات: 2 درصد.

طرح سپرده گذاری طلایی بانک رفاه

مشمولان طرح سپرده گذاری طلایی رفاه و نحوه ثبت نام در بانک رفاه. مشمولین طرح کلیه اشخاص حقیقی. با افتتاح سپرده گذاری بلند مدت در قالب طرح حاضر، ضمن بهره مندی از سود علی الحساب، امکان اخذ تسهیلات به نام خود و یا بستگان درجه یک در قبال توثیق یا وثیقه سپرده بلند مدت طلایی میسر می باشد.

مطالعه این مقاله   تعریف جامع انواع سند ملکی

بهره مندی از خدمات بیمه آتش سوزی منزل مسکونی بابت مواردی همانند اتش سوزی، زلزله، انفجار، بیمه حوادث و بیمه پوشش هزینه پزشکی متناسب با مبلغ سپرده گذاری و مدت بازپرداخت تسهیلات اعطای تسهیلات در قالب طرح حاضر به بستگان درجه یک سپرده گذار در قبال وثیقه سپرده گذار امکان پذیر می باشد.

تسهیلات اعطایی به سپرده گذار و یا بستگان درجه یک ایشان حداکثر معادل 75 % مبلغ سپرده گذاری بلند مدت مشروط به پوشش اصل و فرع تسهیلات توسط سپرده گذاری بلند مدت توثیقی می باشد.در صورت دارا بودن شرایط اعطای تسهیلات، امکان پرداخت در کمترین زمان ممکن پس از افتتاح حساب سرمایه گذاری بلند مدت میسر می باشد.

ضمانت نامه های ریالی

بانک بنا به در خواست اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت دیون و انجام تعهداتی که به نفع سازمانها و موسسات دولتی و دستگاه های اجرایی به عهده متقاضیان است را با رعایت آیین نامه صدور ضمانت نامه ضمانت می نماید تا در صورت عدم ایفای به موقع تعهدات از سوی متقاضی، با اعلام ذینفع به بانک، مبلغ ضمانت شده به حساب ذینفع واریز گردد.

وام با سند ملکی از تسهیلات بانکی جعاله
وام با سند ملکی از تسهیلات بانکی جعاله

نتیجه گیری

بانک رفاه با هدف کمک به ایجاد اشتغال، حمایت از تولیدات داخل و توسعه اقتصادی کشور، در قالب طرح رفاه کالا به مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی مشروط به دریافت حقوق از این بانک و همچنین تمامی افراد حقیقی که حقوق خود را از بانک دریافت می کنند تا سقف 500 میلیون ریال تسهیلات تخصیص می دهد.

برای آشنایی با قوانین بیشتری در حوزه املاک می توانید به مجله املاک داران سر بزنید. همچنین برای بهره مندی از خدمات مجموعه املاک داران در حوزه خرید و فروش و ساخت و ساز می توانید به سایت املاک داران مراجعه فرمایید. مجموعه املاک داران خدمات بسیاری در حوزه خرید فروش آپارتمان در اصفهان، تهاتر، مشارکت در ساخت، مشاوره حقوقی املاک، ثبت ملک و غیره ارائه می کند.

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا