آشنایی با قوانین

سند تک برگی چیست؟ و چه کاربردی دارد؟

پیشتر برای سند خانه، از سندهای منگوله دار استفاده می کردند. سندهای دفترچه‌ای با یک منگوله، اما امروزه از سندهای تک برگی استفاده می‌کنند. ما میخواهیم در این مقاله به مقوله سند تک برگی و کاربرد آن بپردازیم. اگر با اطلاعات زیر به پاسخ های خود نرسیدید با املاک داران تماس بگیرید.

سند تک برگی
سند تک برگی

در سند تک برگی چه نوشته شده است؟

اسناد مالکیت تک برگی همچون دفترچه‌ای به صورت شش دانگ، مشاع یا اعیانی صادر می‌شوند. در سمت راست بالای سند تک برگی، شماره سریال سند و در سمت چپ بالای صفحه، نام استان و شهر و تاریخ صدور سند نوشته شده است.

در متن اصلی سند مشخصات ملک. شامل استان، شهرستان، بخش ثبتی، ناحیه، شماره فرعی، اصلی، مفروز و مجزای از قطعه و شماره ملک آمده است.

در همین قسمت مساحت به متر مربع، بلوک، سمت، طبقه، تاریخ، ثبت، شماره دفتری املاک صفحه و شماره ثبت ملک، ذکر شده است.

مشخصات خاصی در پایین کادر این قسمت آمده‌است که شامل نوع ملک، کاربری، وضعیت خاص، بها، نوع و میزان مالکیت، شماره سریال، نشانی ملک و کدپستی می شود.

از نکات برجسته و متمایز سند تک برگی در مقایسه با سند دفترچه ای صراحت و ذکر نوع ملک، کاربری، وضعیت خاص، نوع مالکیت و نشانی ملک و کدپستی ملک است که در شناسایی ملک اهمیت به سزایی دارد.

در پایین تر، مشخصات مالک شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه یا ثبت، شماره یا سناسه ملی، محل صدور یا ثبت، تاریخ تولد با تاریخ ثبت، تابعیت و مستند مالکیت آمده است.

درون کادر پایین تر، تصویر نقشه ملک آمده‌است که از امتیازات ویژه سند تک برگی نسبت به سند دفترچه ایست که در شناسایی ملک بسیار موثر است.

در کادر آخر صفحه اول سند تک برگی، شناسه ملی جغرافیایی املاک و مستغلات (جام) و بارکد آمده‌است. که از امتیازات ویژه سند تک برگی نسبت به سند دفترچه ای است و در هویت و اصالت ملک و سند آن اهمیت دارد.

مطالعه این مقاله   نکات مهم درباره تنظیم مبایعه نامه

در پشت صفحه در بالای کادر اول شماره سریال و شماره اختصاصی فرم آمده‌است.

کادر اول اختصاصی به ملاحضات، حدود، مفروضات، منضمات، و حقوق ارتفاقی ملک دارد و در ذیل کادر، نام و نام خانوادگی رئیس ثبت اسناد و املاک و مهر و امضا آمده‌است.

در انتهای کادر مستند قانونی سند قانونی سند این عبارت آمده است: این سند مالکیت رسمی است و مطابق با ثبت دفتر املاک و بر اساس ماده 22 قانون ثبت صادر و در یک برگ تسلیم می‌شود.

سند تک برگی
در سند تک برگی چه نوشته شده است؟

کاربردهای سند تک برگ چیست؟

سند تک برگی از آنجایی که رسمی است در همه جا معتبر است. و دولت دارنده آن را مالک ملک می داند و علاوه بر این چون صدور آن سیستمی و مکانیزه است. و احتمال جعل در آن بسیار کم است، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

مزیت دیگر این سند این است. که فرایند انتقال سند به نام خریدار و درخواست های دیگر در محدوده سند در یک زمان و در یک محل انجام می‌شود.

سند تک برگ دارای مزیت های زیر می باشد
 1. ضریب امنیت به دلیل غیر قابل جعل بودن، تعویض سند پس از هر انتقال
 2. درج نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه و شماره ملی ملک
 3. درج نوع کاربری
 4. هر مالک ملک شریکی یک سند مجزا
 5. درج پلاک های اصلی و فرعی و مفروضی
 6. هر مالک ملک شریکی یک سند مجزا
 7. خوانا و شفاف بودن
 8. دارای کروکی، نشانی، موقعیت جغرافیایی ملک و کدپستی
 9. امکانات اختصاصی مشاعی
 10. ذکر جهت و طبقه
 11. نگهداری و تکثیر آسان تر آن نسبت به سندهای قدیمی‌تر
 12. سرعت در پاسخگویی به مراجعین ثبتی
 13. کاهش اشتباهات
 14. حذف نوشتار‌های دستی
 15. عدم امکان الحاق هرگونه عملیاتی به متن سند
 16. تحویل ستاد مالکیت به درب منازل مالکین
 17. ذخیره سازی اطلاعات در بانک املاک
 18. صرفه جویی در مصرف اوراق 32 برگ بهادار

سند تک برگی

چگونه سند تک برگ بگیریم؟

اقدام برای سند تک برگ دو حالت دارد:

ممکن است فرد سند منگوله دار داشته باشد. و بخواهد سند تک برگ بگیرد که در این حالت به اداره ثبت اسناد مراجعه کند. ممکن‌است در ابتدا اقدام کند. این در صورتی‌است که شخص ملک را قولنامه‌ای خریده‌باشد. و بخواهد برای سند آن اقدام کنند. که هر دو به دفتر اسناد رسمی مراجعه و می‌توانند ملک را ثبت کنند.

مطالعه این مقاله   نکات مهم قرارداد مشارکت در ساخت که بهتر است بدانید

چنانچه مالک یک ملک اشخاص حقوقی باشند شماره ثبت حقوقی آن و سایر مدارک برای آن اولین مرحله از مراحل دریافت سند تک برگی، مراجعه به دفاتر ثبت است.

طبق ماده 9 قانون ثبت: ثبت ملک اجباری است. طبق ماده فوق در نقاطی که اداره ثبت موجود است از تاریخ اجرای آن و در سایر نقاط پس از تشکیل اداره یا دائره ثبت وزارت عدلیه حوزه هر اداره یا دائره ثبت را به چند ناحیه تقسیم کرده و به ثبت کلیه اموال غیر منقول واقعه در هر ناحیه اقدام می‌کند.

مطابق قانون ثبت: قبل از اقدام به ثبت عمومی املاک هر ناحیه حدود ناحیه مزبور و این که املاک واقعه در آن ناحیه باید به ثبت برسد بوسیله اعلان جراید به اطلاع عموم خواهد رسید – اعلان مزبور در ظرف 30 روز، سه مرتبه منتشر می‌شود.

از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده 10 تا 60 روز باید متصرفین بعنوان مالکیت و اشخاص مذکور در دو ماده 27 و 33 نسبت به املاک واقع در آن ناحیه بوسیله اظهار نامه درخواست ثبت نماید اداره ثبت مکلف است تا نود روز پس از انتشار اولین آگهی مذکور صورت کلیه اشخاصی را که اظهارنامه داده اند با نوع ملک و شماره‌ای که از طرف اداره ثبت برای هر یک معین شده در روزنامه‌ها آگهی نماید و این آگهی تا شصت روز فقط در دو نوبت به فاصله سی روز منتشر خواهد شد.

مامور انتشار آگهی‌ها پس از انتشار و الصاق آگهی‌ها باید گواهی انتشار از کدخدای محل یا پاسبان اخذ و تسلیم اداره ثبت نماید. و در این موارد کدخدا و سایر مامورین دولتی باید به مامورین ثبت مساعدت نموده و گواهی لازم را به مامور ثبت بدهند.

سند تک برگی
چگونه سند تک برگ بگیریم؟

مرحله دوم گرفتن سند تک برگ، گرفتن استعلام های مربوط به شهرداری، دارایی و اداره ثبت است. که دفترخانه می‌دهد و شما پاسخ را برمی‌گردانید. استعلام سند قبلی بسیار مهم است. زیرا نشان می‌دهد که آیا ملک منتقل شده یا نه؟ جواب استعلام فوق که در همان دفتر اسناد رسمی صورت می‌گیرد در همان دفترخانه و به صورت مکانیزه انجام می‌شود.

مطالعه این مقاله   آموزش ثبت املاک در سامانه وزارت راه و شهرسازی

مرحله بعدی در اخذ سند تک برگ این است که شما با شهرداری تسویه حساب کنید. و از لوازم آن نیز این است که شما باید گواهی پایان کار شهرداری ارائه دهید. گواهی بعدی ارائه نامه از سازمان نوسازی شهری است. که این نامه برای تعیین نوع کاربری ملک است. با این نامه مشخص می‌شود ملک شما کاربری مسکونی دارد یا تجاری است.

نتیجه گیری

در این مقاله سعی کردیم به سند تک برگی و مزایای آن بپردازیم. لذا این نوع سند ابتدا از طریق تعیین موقعیت ملک با استفاده از تجهیزات نقشه برداری و تهیه نقشه UTM انجام می شود. ولی در ادامه برای هر نفر به اندازه مالکیت سند جداگانه صادر می شود. و حد و حدود مالکیت وی نیز مشخص می شود.

برای تعیین موقعیت برای سند تک برگ باید توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری انجام شود. و بعد از تهیه و چاپ نقشه UTM از ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مهر و امضا شود تا دارای اعتبار باشد.

کلام آخر

جهت خرید ملک اصفهان، مشارکت در ساخت و اجاره روزانه باغ و ویلا در اصفهان، رهن و اجاره آپارتمان در اصفهان، رهن و اجاره خانه ویلایی در اصفهان و غیره می شوند، می توانید به صفحه اصلی سایت مراجعه کرده و برای کسب اطلاعات بیشتر به برگه های مربوطه مراجعه فرمایید.

از اینکه با املاک داران همراه بودید، بسیار از شما ممنون هستیم. برای فروش و خرید خانه در اصفهان، دریافت مشاوره حقوقی و اطلاع از انواع سند ملکی با کارشناسان ما در املاک داران در ارتباط باشید. همچنین برای مشاوره حقوقی در املاک داران به این لینک بروید.

امتیاز کاربران: 4.1 ( 1 رای)
مشاهده بیشتر

تحریریه املاک داران 3

ما در تیم تولید محتوای املاک داران در تلاش هستیم تا بهترین مقالات آموزشی در زمینه مشاورین املاک، مسائل حقوقی و سرمایه گذاری در بازار مسکن را برای شما فراهم کنیم.

نوشته های مشابه

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا