وایاوال استریت

اراک
03136247738

وایا وال پست پیشرو در طراحی ، تولید و اجرا انواع قطعات وال پست های (ValPost) گالوانیزه در سازه های بتنی و فلزی برای انواع بلوک های رایج ساختمانی، سیمانی، سفال و بلوک گازی اتو کلاو ACC 

با سیستم محاسبه قیمت اختصاصی و توزیع انواع میلگردبستر، تیره، حلقه، ناودانی، نبشی، بست رادیکال و بست تخت میباشد. وال پست ها از مصالح نوین ساختمانی و قطعاتی هستند  که با بکارگیری در ساختمان مانع از بروز حوادث شدید ناشی از زلزله میشوند.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           


محصولات وایاوال استریت