ساخت انواع دستگاه های سنگبری و فروش انواع سنگ در اصفهان

اصفهان
قطب صنعتی محمودآباد، خیابان 12 فرعی اول
09131162856

ساخت دستگاه های سنگبری

تامین و فروش انواع سنگ های ساختمانی

ساخت نواری و قله بر برای کارگاه های سنگبری

تلفن ثابت: 0313801048 و 0313804562

POORAJAM.MASHINSAZI@YAHOO.COM


محصولات ساخت انواع دستگاه های سنگبری و فروش انواع سنگ در اصفهان