۰۳۱۳۶۲۶۶۰۶۰
شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
آپارتمان170متری در خیابان ارتش محله فرح آباد
۱ عکس

آپارتمان 170متری در خیابان باغ دریاچه

این آپارتمان بازسازی شده است.


QR Code for آپارتمان 170متری در خیابان باغ دریاچه

کد ملک : ۲۲۹۷۱


بروز رسانی در ۱۴۰۰/۱۰/۲۲


چاپ آگهیمشاور شما املاک داران
املاک مشابه

رهن و اجاره آپارتمان ۱۰۵ متری شریف واقفی
۱۰ عکس

رهن و اجاره آپارتمان ۱۰۵ متری شریف واقفی

رهن ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره ۰ تومان

رهن و اجاره آپارتمان ۸۰ متری شریف واقفی
۶ عکس

رهن و اجاره آپارتمان ۸۰ متری شریف واقفی

رهن ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره ۰ تومان

رهن و اجاره آپارتمان ۱۱۲ متری هزار جریب
۱۴ عکس

رهن و اجاره آپارتمان ۱۱۲ متری هزار جریب

رهن ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

رهن و اجاره آپارتمان ۹۳ متری مجلسی
۴ عکس

رهن و اجاره آپارتمان ۹۳ متری مجلسی

رهن ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره ۰ تومان

رهن و اجاره آپارتمان ۲۲۰ متری رباط سوم
۳ عکس

رهن و اجاره آپارتمان ۲۲۰ متری رباط سوم

رهن ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره ۰ تومان

رهن و اجاره آپارتمان ۱۷۰ متری خاقانی
۷ عکس

رهن و اجاره آپارتمان ۱۷۰ متری خاقانی

رهن ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره ۰ تومان

رهن واجاره آپارتمان ۱۵۰ متری سعادت آباد
۴ عکس

رهن واجاره آپارتمان ۱۵۰ متری سعادت آباد

رهن ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

رهن و اجاره آپارتمان ۶۸ متری وحید
۵ عکس

رهن و اجاره آپارتمان ۶۸ متری وحید

رهن ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

رهن کامل آپارتمان ۱۴۰ متری صمدیه
۷ عکس

رهن کامل آپارتمان ۱۴۰ متری صمدیه

رهن ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره ۰ تومان

رهن و اجاره آپارتمان ۱۲۰ متری جابر انصاری
۶ عکس

رهن و اجاره آپارتمان ۱۲۰ متری جابر انصاری

رهن ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره ۰ تومان


از ما بپرسید ؟