آشنایی با قوانین

نمونه متن واگذاری ملک به فرزند

باید بدانید که معمولا انتقال اموال غیر منقول و منقول به صورت بیع انجام می گردد. ولی در قانون مدنی راه های دیگری نیز برای انتقال اموال از شخصی به شخص دیگر در نظر گرفته‌شده است. در واقع شما می‌توانید ملک خود را از طریق قولنامه، یا قراداد صلح عمری و یا قرارداد هبه و یا وصیت به فرزند خود ببخشید. آیا می خواهید با ماهیت این روش ها آشنا شوید؟

این موضوع یک مسئله حقوقی در حوزه املاک بوده و کسب اطلاعات بیشتر از آن برای انجام این عمل ضروری است. پس به شما پیشنهاد می کنیم با بهره مندی از مشاوره حقوقی املاک آنلاین در سایت املاک داران با زیر و بم این مسائل آشنا شوید. با املاک داران همراه باشید تا چند نمونه متن واگذاری ملک به فرزند را برای شما شرح دهیم:

ملک به فرزند

شرایط قرارداد واگذاری زمین به فرزندان

گاهی پدر و مادر تصمیم می گیرند املاک خود را به فرزند یا فرزندان خود منتقل کنند. اما در برخی موارد برای جلوگیری از سواستفاده، این موضوع را به زمان فوت خود موکول می نمایند تا بتوانند در زمان حیات خود از اصل ملک یا منافع آن بهره ببرند. به طور کلی شرایط واگذاری زمین به فرزندان به طرق زیر صورت می گیرد:

انتقال زمین به فرزند در قالب عقد بیع

یکی از اصلی ترین روش های انتقال ملک به فرزند، عقد بیع به شمار می رود. عقد بیع به معنای انتقال ملک یا زمین در ازای گرفتن بهای آن به طرف مقابل است. در شرایط انتقال ملک به فرزند، پدر و مادر در جایگاه فروشنده و فرزند در جایگاه خریدار قرار می گیرد. این قراداد باعث می شود که فرزندان مالک اصلی ملک محسوب شوند و براساس قانون پدر یا مادر ملک خود را در ازای بهای مشخصی به فرزندان فروخته اند.

برای اطلاع از تفاوت عقد بیع و معاوضه مقاله مربوطه را مطالعه نمایید.

واگذاری ملک به فرزند در قالب عقد صلح

قرارداد صلح عمری یکی دیگر از رایج ترین عقود برای انتقال ملک به فرزند است. در واقع مالک با در نظر گرفتن یک سری شرایط ویژه، ملک خود را به دیگری صلح یا انتقال می دهد. طبق قرارداد صلح، پدر یا مادر حق دارند که در طول حیات خود از منافعع ملک بهره مند شوند و تنها پس از فوت آن ها، متصالح یا همان فردی که مال به نفع او صلح گردیده، مالک ملک خواهد شد.

از این رو می توان با کمک این قانون از فروش ملک در زمان حیات پدر و مادر توسط فرزندان جلوگیری کرد! البته می توان در حین انتقال ملک از راه صلح عمری، وجه مصالحه یا همان بهای ملک را در قرارداد ذکر کرد.

انتقال ملک به فرزند در قالب وصیت

پدر و مادر می توانند با وصیت، ملک خود را به فرزندان خود واگذار کنند. این انتقال ملک بر خلاف عقد بیع، تنها پس از فوت والدین انجام می شود. نکته مهم در رابطه با واگذاری زمین با استفاده از وصیت این است که هر فرد تنها می تواند یک سوم یا ثلث دارایی خود را به نفع سایرین وصیت کند. در واقع در زمان حیات، می توان کل دارایی خود را به دیگران واگذار کرد یا بخشید. اما برای واگذاری دارایی با وصیت، هر فرد فقط یک سوم از دارایی را ارث می برد. در غیر این صورت سایر وراث می توانند مازاد آن را نپذیرند.

بخشیدن ملک به فرزند در قالب هبه

عقد هبه نیز یکی دیگر از عقودی است که می توان توسط آن برای انتقال مالک به سایرین اقدام کرد. هبه به معنای هدیه کردن است و بر خلاف عقد بیع که در ازای عوض انتقال انجام می شد، هبه جنبه عاطفی دارد. البته در برخی موارد ممکن است هبه به صورت معوض هم باشد. عقد هبه عقدی جایز است که هبه دهنده می تواند هر زمان خواست هبه را پس بگیرد. اما زمانی که هبه به فرزند اعطا شود، دیگر امکان باز ستاندن آن وجود ندارد. باید بدانید که انتقال ملک به فرزند در عقد هبه زمانی قانونی می شود که ملک تحت مالکیت فرزند یا هبه گیرنده باشد.

در ادامه به نمونه متن واگذاری به هر یک از روش های انتقال ملک به فرزند اشاره کردیم:

نمونه متن واگذاری ملک به فرزند با قولنامه

ممکن است برای شما این سوال پیش بیاید که نمونه متن واگذاری ملک به فرزند با قولنامه چگونه است؟ به همین منظور ما در اینجا یک نمونه قراداد انتقال ملک به فرزند از طریق قولنامه را فراهم آوردیم تا با شرایط و مندرجات آن آشنا شوید:

ماده ۱. طرفین قرارداد

۱-۱ فروشنده/فروشندگان ………………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… صادره از …………… کد ملی ………………. متولد ……… ساکن ……………… تلفن ………… .

یا با وکالت / قیمومیت / ولایت / وصایت ………………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه ……………… متولد ………….. به موجب …………….

۱-۲ خریدار/خریداران …………… فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………… صادره از ……….. کد ملی ………………. متولد ……… ساکن …………… تلفن ……….. .

ماده ۲. موضوع و مشخصات ملک

بیع ………. دانگ یک دستگاه آپارتمان دارای پلاک ثبتی ……….. فرعی از…..اصلی به مساحت اعیانی …..متر مربع و به صورت …… خوابه و مساحت عرصه متر به نشانی محل وقوع ملک ……. طبقه……واحد…..و با جمیع توابع شرعیه و لواحق عرفیه آن بدون استثنا عرصتاً و اعیاناً به انضمام برق به شماره پرونده….و آب به شماره اشتراک ….. گاز شهری به شماره شناسایی…….و یک رشته تلفن دائر به شماره…… و انباری به مساحت…… متر مربع واقع در و تعداد…..عدد پارکینگ به شماره های …….و دارای پایان کار ساختمان شماره……مورخ ….. صادره از سوی شهرداری منطقه ……. می باشد.

تاسیسات گرمایشی شوفاژ روشن، پکیج حرارتی، گاز شهری، فن کویل، بخاری نفت سوز، شومینه و وسیله سرمایی آن کولر، چیلر، فن کوئل، تهیه مطبوع، سایر لوازم و ملحقات مربوطه با حق استفاده از مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه های اجرایی آن که عیناً بطور کامل به رؤیت خریدار رسید و از کمیت، کیفیت و وضعیت ملک کاملاً مطلع شده است.

ماده ۳. ثمن معامله و چگونگی پرداخت

مبلغ ……… ریال معادل ………. تومان وجه رایج مملکتی تعیین و مورد توافق و تراضی طرفین قرار گرفت که به شرح ذیل از سوی خریدار / خریداران پرداخت می گردد :

۱-۳ مبلغ ………. ریال معادل ……….. تومان نقدا به موجب چک شماره ………. عهده بانک ………… مورخ ……….. فی المجلس از ناحیه خریدار / خریداران به فروشنده به عنوان قسمتی از ثمن معامله پرداخت و فروشنده / فروشندگان با امضای این مبایعه نامه اقرار به اخذ مبلغ فوق نموده اند .

۲-۳- بقیه ثمن معامله که مبلغ …….. ریال تعیین گردید، توافق گردید به شرح ذیل پرداخت گردد: مبلغ ……………. و الباقی ثمن معامله که مبلغ ………. می باشد ، به هنگام تنظیم سند رسمی و انتقال قطعی / وکالتی در دفترخانه شماره ………… واقع در ………….

تبصره ۱ : عدم وصول چک ها یا مطالبه مبلغ مندرج در بند ۱-۳ ماده ۳ این مبایعه نامه از سوی فروشنده / فروشندگان ، تاثیری در صحت معامله ایجاد نخواهد کرد .

تبصره ۲ : فروشنده متعهد گردید مورد معامله را در تاریخ ………….. صحیح و سالم تخلیه کامل نموده و در قبال اخذ رسید کتبی ، به خریدار تحویل نماید.

قرارداد هبه

 ماده ۴. تنظیم سند رسمی

۱-۴ به منظور تنظیم سند رسمی طرفین متعهدند که در تاریخ….. در دفترخانه اسناد رسمی شماره…. یا دفترخانه ای که بانک و سازمان های تابعه…. معرفی نماید حاضر شده و کلیه تشریفات قانونی معامله را انجام دهند.

۲-۴ هریک از طرفین که در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشوند و یا از آن قسمت از مقدمات ثبت معامله مرتبط به خود را فراهم نکند، مکلف است مبلغ ……ریال بابت جریمه عدم حضور به موقع به طرف دیگر بپردازد. این جریمه اصل تعهد نیست و پرداخت آن لطمه به اصل معامله انجام شده نمی زند و طرف پرداخت کننده را نیز از انجام تعهداتش بری نمی سازد.

ماده ۵. شرایط تسلیم ملک مورد معامله

فروشنده/فروشندگان مکلف است در تاریخ      /      /    ۱۴ ملک را با تمام توابع و ملحقات و منضمات به خریدار/خریداران تسلیم کند. وجه الالتزام عدم تخلیه روزانه …….ریال می باشد که در صورت عدم تسلیم به موقع، فروشنده موظف است آن را به خریدار پرداخت کند. سایر مواردی از جمله اسقاط کلیه اختیاراتی قانونی فسخ قرارداد و یا هر شرط و مندرجات دیگری بنا بر توافق طرفین قابل درج در قولنامه می باشد.

ماده ۶ : آثار قرارداد

۱-۶ بر طبق این قرارداد، فروشنده از انتقال ملک مورد معامله به هر عنوان و دلیل، به غیر از خریدار، منع می شود. چنانچه تخلفی صورت بگیرد و انتقال به غیر انجام شود، خریدار حق درخواست فسخ قرارداد را دارد و یا می تواند با اقامه دعوی ابطال به طرفیت فروشنده و منتقل الیه، الزام فروشنده را به انتقال مورد معامله بخواهد. در شرایطی که الزام ممکن نباشد، خریدار حق فسخ معامله را دارد و فروشنده موظف است کلیه هزینه هایی که خریدار متقبل شده را بپردازد و بایستی معادل ……………. ریال، به عنوان خسارت تخلف از عدم انجام تعهد به وی پرداخت نماید.

۲-۶ فروشنده متعهد است قبلا و یا حداکثر تا زمان مقرر برای تنظیم سند رسمی، کلیه مجوزها و مدارک لازم از مراجع مختلف در خصوص مال، از قبیل حساب شهرداری ، مالیاتی و غیره را اخذ نماید.

۳-۶ فروشنده مکلف است کلیه بدهی های احتمالی در خصوص توابع ، اعیان ، مستحدثات و امکانات موجود در مورد معامله را حداکثر تا زمان تنظیم سند رسمی، تسویه نماید.

قرارداد هبه

نمونه قرارداد صلح عمری واگذاری ملک به فرزند

قرارداد صلح عمری یکی از انواع قرارداد است که بر اساس آن مالک، مالکیت ملک را عینا به شخص دیگری منتقل می نماید. البته با این شرط که تا زمانی که مالک اصلی در قید حیات است، منافع به وی تعلق داشته و امکان استفاده از ملک را دارد.

این نوع قرارداد معمولا زمانی انجام می شود که مالک ترجیح می دهد تا در زمان حیات خود تکلیف ملک را مشخص کند. ولی از طرفی به منتقل الیه اعتماد ندارد و بیم دارد که او را از ملک خود بیرون کند. بنابراین می تواند در قرارداد صلح عمری از شروط ضمن عقد استفاده کند و ملک را تا زمان حیات از آن خود برشمرد.

در ادامه یک نمونه قرارداد صلح عمری برای شما فراهم نمودیم تا در صورتی که تصمیم به انعقاد چنین قراردادی دارید، از مندرجات و شرایط آن آگاه شوید:

ماده ۱. طرفین قرارداد

مصالح آقا/خانم …………. فرزند …………. به شماره شناسنامه …………. صادره از …………. متولد …………. به شماره ملی …………. و به نشانی …………. اصالتا از طرف خود یا ولایتا / قیمومتا / وصایتا / وکالتا / به نمایندگی از طرف ……………. به موجب سند …………….. و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله.

متصالح آقا/خانم …………. فرزند …………. .به شماره شناسنامه …………. صادره از…………. متولد…………. به شماره ملی …………. .به نشانی …………. اصالتا از طرف خود یا ولایتا / قیمومتا / وصایتا / وکالتا / به نمایندگی از طرف …………… به موجب سند ……………….. و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله.

ماده ۲. مورد صلح و حدود آن

شش دانگ یک واحد آپارتمان مسکونی در طبقه دوم واقع در …………. به شماره قطعه…………. تفکیکی به مساحت …………. مترمربع دارای پلاک ثبتی و مفروز و مجری از شماره …………. شماره فرعی …………. از اصلی …………. با جمیع توابع عرفی و قانونی آن « به شرح سند مالکیت » مورد ثبت واقع شده به شماره …………. در یک جلد سند مالکیت قطعی به شماره …………. در دفترخانه اسناد رسمی شماره …………. واقع در …………. به تاریخ …………. که به صورت قطعی به نام مصالح انتقال یافته و ملک به نشانی …………. می باشد.

مصالح متعهد گردید که هرگونه بدهی مورد صلح را از بابت شارژ ساختمان به ادارات آب و برق و گاز و غیره تا تاریخ تحریر این سند، شخصا اقدام به پرداخت نماید.

ماده ۳. شرایط صلح

اسقاط کافه خیارات خصوصا خیار غبن و غبن فاحش (به استثناء خیار شرط) از طرفین صورت پذیرفت و متصالح با اطلاع کامل از موقعیت مورد صلح، قبول مصالحه نمود و بنابراین بین طرفین شروط ذیل الذکر مقرر گردید:

۱-۳ منافع مورد صلح مادام الحیات مصالح برای وی برقرار گردید و مصالح حق استیفاء مادام العمر خود از منافع مورد صلح را دارا خواهد بود. محرز است که پس از فوت مصالح منافع موصوف در مالکیت متصالح مستقر می گردد.

۲-۳ مصالح از لحظه تحریر این سند الی … سال شمسی حق فسخ این مصالحه را به صورت یک جانبه و بدون نیاز به صدور هیچگونه حکمی از محاکم قضائی دارا خواهد بود.

ماده ۴. حل اختلاف

تمامی دعاوی ناشی از این قرارداد از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن به آقا/خانم …………. وکیل دادگستری ارجاع می گردد که مطابق با قانون و به صورت قطعی رسیدگی و رای صادر نماید؛ مدت داوری ۳ ماه از تاریخ ارجاع می باشد و نحوه ابلاغ رای از طریق اظهارنامه بوده و رای برای طرفین لازم الاتباع بوده و شخصی که موجبات تخطی از شرایط را فراهم آورده است، مکلف به پرداخت حق الزحمه داور به میزان …………. می باشد.

نمونه قرارداد هبه

قرارداد هبه یا بخشش یکی از انواع قرارداد است که به صورت رایگان انجام می گردد. اما میتوان شروط عوض هم را در آن قید نمود ولی وجود عوض شرط صحت عقد نیست. البته فقط با تنظیم نامه بخشش ملک به فرزند برای انتقال ملک کافی نیست و پس از تسلیم ملک این امر صورت می گیرد. در اینجا نمونه ای از قرارداد هبه برای شما فراهم نمودیم:

ماده ۱. طرفین قرارداد

واهب (انتقال دهنده): خانم/آقای……..به شماره شناسنامه……صادره از……..به کد ملی…….به نشانی……

متهب (انتقال گیرنده): خانم/آقای……..به شماره شناسنامه……صادره از……..به کد ملی………به نشانی……….

ماده ۲. عین موهوبه

تمامی ششدانگ یک باب دکان به پلاک ثبتی……واقع در…….. و نیز کلیه حقوق مادی و عینی نسبت به حق کسب، پیشه یا تجارت و سرقفلی در شش دانگ مغازه مورد.

ماده ۳. عوض قرارداد

مبلغ یک هزار ریال که تماماً و نقداً به واهب تملیک گردیده با اقرار .

قرارداد ملک به فرزند

جمع بندی

همانطور که گفتیم برای انتقال اموال منقول و غیر منقول در قانون مدنی، روش های متعددی وجود دارد. بنابراین این مسئله در مورد واگذاری ملک به فرزند نیز صدق می کند. برای کسب اطلاعات دقیق تر در حوزه موارد قانونی املاک می توانید به آموزش های ما در آکادمی املاک داران مراجعه کرده و در دوره های آموزشگاه آموزش املاک اصفهان شرکت نمایید. در این مقاله به نمونه متن واگذاری ملک به فرزند به سه روش قولنامه ای، قرارداد هبه و صلح عمری پرداختیم.

گروه تحریریه املاک داران

هدف گروه تحریریه املاک داران همه سوالات شما را در حوزه املاک و ساخت و ساز پاسخگو باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا