مشاورین املاک

محاسبه حق کمیسیون مشاوران املاک

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

 

تعرفه حق کمیسیون:

اتحادیه صنف مشاوران املاک هر ساله تعرفه جدیدی برای حق کمیسیون تعیین می کند. در سال ۱۴۰۳، حق کمیسیون خرید و فروش ملک در شهر تهران برای تمام املاک تجاری، اداری و مسکونی به شرح زیر است:

⦁ ۰.۵ درصد ارزش معاملاتی ملک

نحوه پرداخت:

⦁ خریدار و فروشنده هر کدام ۰.۲۵ درصد از ارزش معاملاتی ملک را به عنوان حق کمیسیون به مشاور املاک پرداخت می‌کنند.

⦁ مالیات بر ارزش افزوده نیز به حق کمیسیون تعلق می‌گیرد که به طور مساوی بین خریدار و فروشنده تقسیم می‌شود. (مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۳ برابر با ۹ درصد است)

مثال:

فرض کنید ملکی به مبلغ ۱ میلیارد تومان فروخته می‌شود.

⦁ حق کمیسیون: ۰.۵ درصد * ۱ میلیارد تومان = ۵ میلیون تومان

⦁ سهم هر طرف: ۵ میلیون تومان / ۲ = ۲.۵ میلیون تومان

⦁ مالیات بر ارزش افزوده: ۹ درصد * ۲.۵ میلیون تومان = ۲۲۵ هزار تومان

⦁ مبلغ نهایی پرداختی توسط هر طرف: ۲.۵ میلیون تومان + ۲۲۵ هزار تومان = ۲.۷۲۵ میلیون تومان

نکات:

⦁ در گذشته، برخی از مشاوران املاک حق کمیسیون خود را بر اساس تعرفه رسمی اعلام شده اخذ نمی‌کردند. اما از سال ۹۹، دریافت حق کمیسیون به صورت تک نرخی و طبق تعرفه مصوب اتحادیه الزامی شده است.

⦁ تمام قراردادهای ملکی مشمول پرداخت حق کمیسیون هستند.

⦁ برای دریافت خدمات مشاوره املاک، حتماً به مشاوران املاک معتبر و دارای مجوز مراجعه کنید.

 

ارزش ملک فروخته شده ضربدر ۰.۲۵ درصد              تومان   ۲,۵۰۰,۰۰۰ =۰.۰۰۲۵ * ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

حق کمیسیون ضربدر ۹ درصد مالیات                      تومان   ۲۲۵,۰۰۰ = ۰.۰۹ * ۲,۵۰۰,۰۰۰

جمع حق کمیسیون و مالیات                                تومان  ۲,۷۲۵,۰۰۰ = ۲۲۵,۰۰۰  +  ۲,۵۰۰,۰۰۰

سهم پرداختی هر یک از طرفین قرارداد به بنگاه املاک تومان  ۲,۷۲۵,۰۰۰

 

محاسبه حق کمیسیون مشاوران املاک در قراردادهای اجاره

تعرفه حق کمیسیون:

طبق مصوبه اتحادیه صنف مشاوران املاک، حق کمیسیون مشاوران املاک برای قراردادهای اجاره ۲۵ درصد از مبلغ اجاره بهای ماهیانه است حتما در نظر داشته باشید قبل از هرچیز قراردادی را منعقد نمایید برای مثال قرارداد اجاره مغازه میتواند بسیار کار آمد باشد .

نحوه پرداخت:

⦁ موجر و مستاجر هر کدام ۱۲.۵ درصد از اجاره بهای ماهیانه را به عنوان حق کمیسیون به مشاور املاک پرداخت می‌کنند.

مثال:

فرض کنید مبلغ اجاره بهای ماهیانه ملکی ۲ میلیون تومان باشد.

⦁ حق کمیسیون: ۲۵ درصد * ۲ میلیون تومان = ۵۰۰ هزار تومان

⦁ سهم هر طرف: ۵۰۰ هزار تومان / ۲ = ۲۵۰ هزار تومان

نکات:

⦁ این تعرفه برای تمام املاک مسکونی، تجاری و اداری یکسان است.

⦁ در صورتی که در قرارداد، مبلغی به عنوان رهن یا ودیعه نیز درج شده باشد، حق کمیسیون رهن به صورت جداگانه محاسبه می‌شود.

⦁ حق کمیسیون رهن ۲.۵ درصد از مبلغ رهن به اضافه ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

 

مبلغ اجاره ضربدر ۲۵ درصد                                    تومان  ۵۰۰,۰۰۰ = ۰.۲۵ * ۲,۰۰۰,۰۰۰

حق کمیسیون ضربدر ۹ درصد مالیات                       تومان  ۴۵,۰۰۰ = ۰.۰۹ * ۵۰۰,۰۰۰

جمع حق کمیسیون با مالیات                                تومان  ۵۴۵,۰۰۰ = ۴۵,۰۰۰ + ۵۰۰,۰۰۰

سهم پرداختی هر یک از طرفین قرارداد به بنگاه املاک تومان  ۵۴۵,۰۰۰

 

محاسبه حق کمیسیون مشاوران املاک در قراردادهای رهن کامل

 

مراحل محاسبه:

تبدیل رهن به اجاره:

هر یک میلیون تومان رهن را در ۳۰ ضرب کنید.

محاسبه حق کمیسیون:

۲۵ درصد از مبلغ اجاره (محاسبه شده در مرحله ۱) را به عنوان حق کمیسیون در نظر بگیرید.

محاسبه مالیات:

۹ درصد از حق کمیسیون را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده محاسبه کنید.

جمع حق کمیسیون و مالیات:

مبلغ حق کمیسیون و مالیات را با هم جمع کنید.

مثال:

فرض کنید مبلغ رهن کامل ملکی ۷۰ میلیون تومان باشد.

۱. تبدیل رهن به اجاره:

۷۰ میلیون تومان * ۳۰ = ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

 

۲. محاسبه حق کمیسیون:

۲۵ درصد * ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان = ۵۲۵,۰۰۰ تومان

 

۳. محاسبه مالیات:

۹ درصد * ۵۲۵,۰۰۰ تومان = ۴۷,۲۵۰ تومان

 

۴. جمع حق کمیسیون و مالیات:

۵۲۵,۰۰۰ تومان + ۴۷,۲۵۰ تومان = ۵۷۲,۲۵۰ تومان

 

تبدیل رهن به اجاره                                             تومان  ۶۰۰,۰۰۰ = ۳۰,۰۰۰ * ۲۰

جمع رهن تبدیل شده با اجاره بها                           تومان ۱,۶۰۰,۰۰۰ = ۶۰۰,۰۰۰ + ۱,۰۰۰,۰۰۰

عدد به دست آمده ضربدر ۲۵ درصد                        تومان ۴۰۰,۰۰۰ = ۰.۲۵  * ۱,۶۰۰,۰۰۰

حق کمیسیون ضربدر ۹ درصد مالیات                      تومان ۳۶,۰۰۰ = ۰.۰۹ * ۴۰۰,۰۰۰

جمع حق کمیسیون با مالیات                                تومان۴۳۶,۰۰۰ = ۳۶,۰۰۰ + ۴۰۰,۰۰۰

سهم پرداختی هر یک از طرفین قرارداد به بنگاه املاک تومان ۴۳۶,۰۰۰

نتیجه:

در این مثال، حق کمیسیون بنگاه املاک برای رهن کامل ۷۰ میلیون تومانی، ۵۷۲,۲۵۰ تومان خواهد بود.

نکات:

این روش محاسبه برای رهن کامل صدق می‌کند.

در رهن و اجاره، حق کمیسیون به صورت جداگانه برای رهن و اجاره محاسبه می‌شود.

حق کمیسیون اجاره ۲۵ درصد از اجاره بهای ماهیانه است.

 

تخلف مشاورین املاک

میزان حق کمیسیون:

اتحادیه صنف مشاوران املاک هر ساله تعرفه حق کمیسیون را تعیین می‌کند. این تعرفه در سال ۱۴۰۳ برای شهر تهران به شرح زیر است در نظر داشته باشید مشاورین امین را برای این امر انتخاب نمایید همچنین قرارداد استخدام مشاور املاک میتواند در بسیاری از مواقع از بروز مشکل جلوگیری نماید :

⦁ خرید و فروش: ۰.۵ درصد ارزش معاملاتی ملک (۰.۲۵ درصد از هر طرف)

⦁ اجاره: ۲۵ درصد از اجاره بهای ماهیانه (۱۲.۵ درصد از هر طرف)

⦁ رهن: ۲.۵ درصد از مبلغ رهن + ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده (به طور مساوی بین طرفین تقسیم می‌شود)

در صورت تخلف:

اگر مشاور املاکی بیش از تعرفه مصوب حق کمیسیون دریافت کند، می‌توانید از طریق اتحادیه صنف مشاوران املاک همان شهر شکایت کنید.

نکات مهم:

⦁ مشاور املاک موظف است در قبال دریافت حق کمیسیون، رسید به طرفین معامله ارائه دهد.

⦁ مبلغ حق کمیسیون باید در قرارداد ذکر شود.

⦁ عدم پرداخت حق کمیسیون توسط طرفین معامله، قابل پیگیری قانونی برای مشاور املاک است.

تجربیات شما:

آیا تا به حال در زمینه حق کمیسیون مشاوران املاک با مشکلی روبرو شده‌اید؟ برای حل آن چه اقداماتی انجام دادید؟ 

منبع : online-real-estate.ir

گروه تحریریه املاک داران

هدف گروه تحریریه املاک داران همه سوالات شما را در حوزه املاک و ساخت و ساز پاسخگو باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا