نحوه تشخیص ساختمان های شمالی یا جنوبی!

آنچه در این مقاله می خوانید:

ساختمان هایی که به صورت مسکونی و تجاری طراحی و ساخته می شوند، شمالی یا جنوبی هستند و زمانی که حرف از نقشه ساختمان پیش می آید، ممکن است برایتان سوال پیش بیاید، ساختمان شمالی است یا جنوبی؟ اما پرسش این سوال چه اطلاعاتی در اختیارمان می گذارد و چه مزیت هایی دارد؟

در این مقاله قصد داریم شما را با نحوه تشخیص ساختمان های شمالی یا جنوبی مهندسی آشنا کنیم و به توضیح راه تشخیص آن، مزیت ها و مشخصاتی که در اختیار ساکنین قرار می دهد، بپردازیم. پس تا پایان مجله املاک داران را همراهی کنید.

منظور از خانه شمالی چیست؟

در واقع خانه شمالی به خانه ای گفته می شود که نور مستقیم را از سمت شمال و بخش نورگیر و همچنین از سمت جنوب که حیاط ساختمان است، دریافت می کند. خانه شمالی را می توان از طریق ورودی ساختمان که از طرف کوچه باز می شود، تشخیص داد.

خانه شمالی معمولا در هر طبقه دو واحد شمالی و جنوبی دارد. واحد شمالی نور بسیار زیادی در طول روز دریافت می کند. این در حالی است که واحد جنوبی در این نوع ساختمان ها نوری دریافت نمی کند و سایز پنجره ها در بیشتر مواقع کوچک تر از واحد شمالی است.

همچنین یکی از راه های تشخیص ساختمان شمالی این است که شمال ساختمان به پلاک مجاور آن ختم می شود.

ساختمان های شمالی یا جنوبی

منظور از خانه جنوبی چیست؟

در خانه های جنوبی حیاط خانه در پشت ساختمان و ورودی ساختمان از خیابان به داخل بنا شده است. در این خانه ها نور مستقیم از سمت شمال و جنوب دریافت می شود و در هر طبقه تنها یک واحد ایجاد شده است.

از مزیت های داشتن خانه و ساختمان جنوبی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • خانه جنوبی به دلیل نیاز نداشتن به نورگیر اضافی از میزان سطح اشغال مفیدی برخوردار است.
 • ایجاد تعداد پارکینگ های زیاد در ساختمان های جنوبی
 • گران بودن خانه جنوبی در برخی مناطق به دلیل خوش نقش تر و مرغوب تر بودن نقشه ساخت
 • برای جذب نور بیشتر در خانه جنوبی از پنجره های بزرگ تر و با شکل بهتری استفاده می شود.

ساختمان های شمالی یا جنوبی

تفاوت در نورگیری ساختمان های شمالی یا جنوبی

به طور کلی ساختمان ها دو نوع هستند: ساختمان شمالی یا ساختمان جنوبی و غیر از این دو حالت موارد دیگری هستند که در ادامه مقاله به توضیح آن خواهیم پرداخت. اما به طور کلی مهم ترین تفاوت و تشخیص ساختمان های شمالی یا جنوبی در نوع ساخت و نورگیری است.

ساختمان های شمالی پس از ورود وارد حیاط، سپس وارد راهرو می شوید این در حالی است. که در ساختمان های جنوبی از درب اصلی وارد ساختمان می شود و حیاط در پشت ساختمان قرار می گیرد.

نورگیری در ساختمان های شمالی به مراتب بیشتر از نورگیری در ساختمان های جنوبی است. از این رو برای جذب نور بیشتر در ساختمان های جنوبی از پنجره های بزرگ تری استفاده می کنند.

مشخص کردن موقعیت های ساختمان های شمالی

در هر کوچه و خیابان در بیشتر مواقع دو ردیف ساختمان وجود دارد که با قرارگیری در وسط کوچه یا خیابان می توان موقعیت ساختمان ها را تشخیص داد. به این صورت اگر وسط کوچه یا ساختمان بایستید، دید شما رو به شمال جغرافیایی باشد، ساختمان ها در یک ردیف پشت سر شما و در ردیف دیگر در روبرو شما قرار می گیرند.

اگر بر اساس جهت یابی، جهت ساختمان را مشخص می کنیم گفتنی است که ساختمان های شمالی در جهت شمال خیابان یا کوچه و ساختمان های جنوبی در جهت جنوب و پشت سر هم قرار گرفته اند.

چگونگی استفاده از خورشید برای تشخیص جهت جغرافیایی

یک راه دیگر برای تشخیص ساختمان های شمالی یا جنوبی، مشخص کردن جهت جغرافیایی است که امروز توسط گوشی های هوشمند می توان به راحتی جهت را مشخص کرد.

اما به توضیح روش مرسومی که استفاده از خورشید است، می پردازیم. با توجه به اینکه خورشید از سمت شرق طلوع می کند، اگر هنگام صبح دست راست خود را به سمت خورشید بگیرید، روبروی شما شمال، پشت سر شما جنوب و سمت راست که رو به خورشید است شرق و سمت چپ غرب خواهد بود.

ساختمان های شمالی یا جنوبی

جهت گیری جغرافیایی ساختمان های مختلف

تا اینجا نحوه تشخیص ساختمان های شمالی یا جنوبی را توضیح دادیم، اما مطمئنا اصطلاحاتی از قبیل خانه ها غربی و شرقی، خانه های نبش خیابان، دوکله و چند واحدی نیز به گوشتان خورده است. از این رو در ادامه به توضیح مختصر هر کدام از آن ها می پردازیم.

 1. خانه های غربی و شرقی

دسته بندی ساختمان ها محدود به شمالی و جنوبی نیستند. لذا همان طور که در جهت جغرافیایی با استفاده از خورشید به آن پرداختیم، موقعیت قرارگیری ما رو به سمت خورشید به گونه ای است که خانه هایی که در چپ و راست ما قرار دارند، خانه های شرقی و غربی خواهند بود.

 1. خانه های نبش خیابان

خانه های نبش خیابان در واقع به خانه هایی می گویند که سر هر نبش یا خیابان ممکن است یک خانه یا بیشتر قرار داشته باشد و به دو نبش و سه نبش دسته بندی می شوند:

دو نبش: خانه ای که از دو طرف به کوچه و خیابان و از دو طرف دیگر به خانه همسایه مشرف باشد، دو نبش می گویند.

سه نبش: خانه ای که از سه طرف به خیابان و از طرف دیگر به خانه همسایه مشرف باشد، سه نبش گویند.

ساختمان های شمالی یا جنوبی

 1. خانه دوکله

خانه دوکله در واقع به خانه ای گفته می شود که از دو در متفاوت خانه به دو خیابان موازی و دو کوچه رفت و آمد انجام شود. به بیان دیگر خانه ای که از شمال و جنوب یا شرق و غرب به دو کوچه یا خیابان موازی همجوار راه داشته باشد، خانه دوکله نام دارد.

 1. ساختمان های چند واحدی

در ساختمان های شمالی ممکن است همه واحدها جنوبی یا شمالی نباشند. به گونه ای که برخی از واحدها سمت خیابان هستند و برخی دیگر سمت حیاط ساختمان قرار دارند. بنابراین براساس اینکه خود ساختمان جنوبی یا شمالی باشند، واحدها از ویژگی های متفاوتی برخوردار خواهند بود.

تاثیرات شمالی یا جنوبی بودن خانه بر آب و هوای داخل

برای مشخص کردن آب و هوای غالب داخل ساختمان های جنوبی و شمالی باید به جهت باد دقت کرد. به این صورت اگر باد غالب منطقه در جهت غرب به شرق یا برعکس باشد، هوای داخل ساختمان در تابستان خنک است و با باز کردن پنجره های شرقی و غربی دیگر به پنکه نیازی نخواهد بود.

در خانه های جنوبی نور خانه ها گرم و دلپذیر هستند و کنترل دمای خانه به راحتی قابل انجام است. بنابراین خانه های شمالی در فصل تابستان خنک تر و خانه های جنوبی در فصل سرد گرم هستند.

اگر در موقعیت جغرافیایی سرد زندگی می کنید، خانه های جنوبی پیشنهاد می شود. در موقعیت جغرافیایی گرم (مناطق کویری) زندگی در خانه های شمالی به مراتب بهتر خواهد بود.

قیمت ساختمان های شمالی یا جنوبی

پس از بررسی ساختمان های شمالی یا جنوبی به موضوع قیمت می رسیم. انتخاب یکی از دو مورد و قیمت هر کدام از آن ها به فاکتورهای مختلفی بستگی دارد. ما در اینجا به چند مورد کلی آن اشاره می کنیم:

به طور کلی ساختمان های جنوبی به دلیل مزیت های بیشتری که دارند از رنج قیمتی بالایی برخوردار هستند. از جمله آن ها می توان به مواردی از قبیل نیاز نداشتن نورگیر و پاسیو در ساختمان های جنوبی، نداشتن تفاوت چندانی در واحد سر جلو و واحد پشتی و داشتن زیربنای مفید جهت تامین پارکینگ کافی اشاره کرد.

خانه های شمالی نیز واحدهای پشتی از قیمت پایین تری نسبت به واحدهای جلویی دارند. قیمت خانه های شرقی و غربی نیز با توجه به موقعیت قرارگیری در خیابان یا کوچه متغیر هستند. در نهایت قیمت خانه های چندبر نسبت به خانه های تک بر بالاتر هستند. دلیل اصلی آن می تواند به خاطر دسترسی خوب، نورگیری عالی، امکان ساخت و ساز راحت تر و زیربنای مفید باشد.

ساختمان های شمالی یا جنوبی

امنیت ساختمان های شمالی بهتر است یا جنوبی!

همه افراد پس از انتخاب شمالی یا جنوبی بودن ساختمان یا خانه، به امنیت کوچه یا خیابان ساختمان مورد نظر توجه ویژه ای دارند. خانه های جنوبی در مقایسه با ساختمان های شمالی از امنیت بیشتری برخوردار هستند. دلیل اصلی آن در حصار داشتن حیاط خانه توسط خانه های مجاور است و امکان سرقت به حداقل می رسد.

آلودگی صوتی و گرد و غبار در ساختمان های شمالی و جنوبی

واحدهایی که پنجره های رو به حیاط دارند، منشا آلودگی صوتی هستند و واحدهایی که پنجره های رو به کوچه یا خیابان دارند منشا گرد و غبار و آلودگی صوتی! در هر صورت اگر به سر و صدا و گردگیری مدام پنجره ها حساس هستید، می توانید از واحدهای جنوبی ساختمان های شمالی برای سکونت استفاده کنید.

خانه شمالی بخریم با جنوبی؟

انتخاب خانه شمالی یا جنوبی کاملا به اولویت های صاحب خانه و سلایق آن ها و همچنین منطقه جغرافیایی بستگی دارد. با توجه به مطالبی که در بالا به آن اشاره کردیم خانه های شمالی و جنوبی هر کدام از ویژگی های خاصی برخوردار هستند که برای برخی افراد ممکن است جالب و برای برخی عیب باشد.

از این رو برای انتخاب شمالی یا جنوبی بودن ساختمان می توانید مواردی که در نظر دارید را لیست و متناسب با آن اقدام به خرید ملک کنید. مواردی از قبیل زیر می تواند شما را در مسیر تصمیم گیری درست راهنمایی و کمک کند:

 • خانه نورگیر و گرم را ترجیح می دهید یا خنک تر و دنج تر؟
 • نور بیشتری را ترجیح می دهید یا سر و صدای کمتر؟
 • فضای بیشتری را ترجیح می دهید یا گرد و غبار کمتر؟
 • قیمتی که در نظر گرفته‌اید برای کدام موقعیت مکانی بهتر است؟

کلام پایانی

در این مقاله سعی کردیم به توضیح نحوه تشخیص ساختمان های شمالی یا جنوبی مهندسی بپرداریم و راه های مختلف و رایج آن را شرح دهیم. با توجه به تمامی موارد ذکر شده در بالا می توانید به نتیجه معقول و منطقی جهت تشخیص شمالی و جنوبی بودن ساختمان و خرید آن دست یابید. اما فراموش نکنید چیزی که اهمیت دارد نظر، دیدگاه و سلیقه شما در انتخاب نوع ساختمان است.

در آخر می توان گفت خانه های جنوبی علاوه بر داشتن نورگیری زیاد، از فضای بیشتری برخوردار هستند و با قیمت گران تری به فروش می رسند. از این رو اگر ساعات زیادی را در خانه می گذرانید و بودجه کافی جهت خرید خانه نورگیرتر را دارید، پیشنهاد می شود، خانه روشن تر را انتخاب و خریداری کنید. جهت ثبت سفارش خرید خانه دلخواه خود کلیک کنید.